YES-valmennukset

Nuoren tulevaisuuteen ja työelämään valmentaminen kuuluu jokaiselle opettajalle. Tavoitteenamme on, että opetussuunnitelman tavoitteet yrittäjyyskasvatuksesta toteutuvat ja tulevat osaksi opetusta.

yes_opevalmennus_vaaka

Tarjoamme opetushenkilöstölle YES-valmennuksia, jotka antavat valmiuksia yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen omassa työssä. Tutustu lähelläsi pidettäviin valmennuksiin tapahtumakalenterista, tai ehdota koulutusta YES Varsinais-Suomen toimistolle.

YES Varsinais-Suomi tarjoaa paikallisesti seuraavia valmennuksia:

YES Infot sopivat muun muassa keskustelunavauksiksi opettajien kokouksiin. Niissä käydään läpi muun muassa yrittäjyyskasvatuksen perusperiaatteita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä.

YES Veso, YES Opevalmennus ja YES Reksivalmennus tähtäävät yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen omassa työssä. Ne järjestetään yhteistyössä yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden ja osittain täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa.

NY-ohjelmakoulutukset tutustuttavat Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien käyttöön. Toimimme myös opettajien tukena ohjelman aikana. Lue lisää YES:in NY-aluepalveluista.

YES järjestää myös kansallisia tapahtumia ja koulutuksia. Tietoa niistä löydät Valtakunnallisen YES ry:n tapahtumakalenterista sekä facebook-sivulta.

Täydennyskoulutusta opettajille syksyllä 2015

YES Varsinais-Suomi järjestää syksystä 2015 alken YES Opevalmennuksia seuraavista aiheista:

YES-valmennukset_ops2016

OPS 2016: Laaja-alaisen osaamisen taidot (3+1 päivää)

Uuden OPS:in perustana on yritteliäs ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Se rakennetaan oppilaita osallistamalla, laaja-alaisella osaamisella ja uudenlaisella opettajuudella, jossa opettajan työelämä- ja yrittäjyysosaaminen on vahvaa.

Valmennuksessa käydään läpi laaja-alaisen osaamisen kehittämistä käytännössä ja oman koulun lähtökohdista. Valmennuksessa opitaan vuorovaikutteista toimintakulttuuria ja yhteistyötä työelämän kanssa.

Lopuksi laaditaan oman koulun kokonaissuunnitelma laaja-alaisen osaamisen edistämiseksi.

YES-valmennukset_oppijalahtoisyys

OPS 2016: Oppija-lähtöisyys yrittäjyys-kasvatuksen pedagogisena valintana (3+1 päivää)

Yrittävässä ja yhteisöllisessä koulussa lähtökohtana on aito oppijalähtöisyys. Tekemällä oppiminen ja oppimisen ilo luovat yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Valmennuksessa opetellaan oppijan motivointia, vahvuuksien tunnistamista ja vahvistamista, perehdytään projekti- ja tiimioppimiseen, ilmiöpohjaiseen ja kokemusperäiseen oppimiseen sekä muihin laaja-alaista oppimista tukeviin menetelmiin. Lopuksi pohditaan oman oppilaitoksen oppijalähtöisen toiminnan tavoitteita ja niihin sopivia työkaluja.

Valmennus järjestettiin Turussa keväällä 2016.
Lisätiedot: johanna.vainio@yrittajat.fi

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Print this page
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php