Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

Tavoitteenamme on yritteliäs toimintakulttuuri ja aktiivinen, hyvinvoiva nuori. Kehitämme suomalaista yrittäjyyskasvatustyötä alueellisesti ja kansallisesti, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta.

Toiminnallamme toteutamme opetusministeriön asettamia yrittäjyyskasvatuksen linjauksia. Valtakunnallisen YES ry:n jäseninä on seitsemän keskeistä elinkeinoelämän ja koulutuksen vaikuttajaorganisaatiota, joiden yhteinen tavoite on kehittää suomalaista yrittäjyyskasvatusta. YES ry:llä on myös edustus useissa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden yhteistyöfoorumeissa tai ohjausryhmissä.

Alueellisena YES-verkostona osallistumme aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen niin maakunnan, kunnan kuin oppilaitoksenkin tasolla. Tutustu yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen painopisteisiin:

Opetussuunnitelmat uudistuvat - miten niissä näkyy yrittäjyyskasvatus?
Yrittäjyyskasvatuksen strategiat synnyttävät verkostoja
Tavoitteena elinvoimainen kunta
YES Tiimi kehittää yhteistyötä paikallistasolla
Miksi yrittäjyyskasvatusta - kansalliset ja kansainväliset linjaukset

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php