Loimaan seudun hyvät käytänteet

IMG_7457

Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen perusta. Loimaan seudun hyvät käytänteet on osa Yritteliäs ja Hyvinvoiva Varsinais-Suomi -hanketta ja maakuntastrategiaa. Strategiatyöskentelyn tuloksena Loimaan seudulle syntyi YES-piste Loimaan seutu, jonka tehtävänä on rakentaa Loimaan seudulle yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku kaikille kouluasteille. Samalla vahvistetaan yrittäjien, järjestöjen ja koulujen yhteistyötä.

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista.
YES on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista kouluttamalla opettajia, kehittämällä koulutusta, rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen.

VKAKYKLUKIOTA

RKJYO

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php