Salon seutu

Salon ja Someron kaupunkit, yrittäjät ja oppilaitokset yhteistyössä haluaavat varmistaa yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen käytännössä. Yrittäjyyskasvatuksen polun avulla yrittäjyyskasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan. Polku ankkuroi yrittäjyyskasvatuksen Salon seudun oppilaitoksiin. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaita löytämään omia vahvuuksiaan, joista on hyötyä sekä opiskeluaikana että myöhemmin työelämässä. Pyrkimyksenä on asenteiden ja taitojen kehittäminen, jotta oppilaista kehittyisi entistä aktiivisempia ja oma-aloitteisempia tulevaisuuden tekijöitä. Yrittäjyyskasvatus ei siis ole ainoastaan yrittäjäksi kasvattamista vaan myös sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden löytämistä ja vahvistamista.

Omaehtoinen ja sisäinen yrittäjyys ovat asioita, joihin yrittäjyyskasvatuksessa keskitytään ylä- ja alakoulussa. Toisen asteen koulutuksessa ja ammattikorkeakouluopinnoissa sisäisen yrittäjyyden lisäksi opiskelija arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. Korkea-asteella kehitetään osaamista ja verkostoja aidoissa toimintaympäristöissä.

Yrittäjyyskasvatusta voidaan toteuttaa monella eri tavalla.  Yrittäjyyskasvatus voi näkyä eri oppiaineiden sisällöissä ja työtavoissa. Yrittäjyys voi olla myös omana oppiaineenaan tai  valinnaiskurssina. Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polku antaa konkreettista tietoa, siitä miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Salon seudun kouluissa ja oppilaitoksissa. Yrittäjyys on asenne ja toimintatapa, johon voi kasvaa vain itse tekemällä ja kokemalla.

Salon seudulla yrittäjyyskasvatuksen polkua viedään eteenpäin Sykäys-tiimin kautta. Sykäystiimi tekee vuosittaiset  toimintasuunnitelmat, koordinoi yrittäjyyskasvatusta, suunnittelee hankkeita, tiedottaa toiminnasta ja tekee kiinteää yhteistyötä YES Varsinais-Suomen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n ja Salon seudun yrittäjäyhdistysten kanssa. Sykäystiimin vetovastuu ja kokonaisohjaus on Yrityssalo Oy:llä. Yhteyhenkilönä toimii Merita Suikkanen, Salon lukio.

Salon seudun yrittäjyyspolun esitteen löydät täältä: https://www.salo.fi/attachements/2012-12-20T13-16-2649.pdf

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php