Turunmaan seutu

Turunmaan seutuun kuuluvat Kemiönsaari ja Parainen. Seudun vahvuutena on ainutlaatuinen saaristo monipuolisine matkailumahdollisuuksineen. Saaristossa pyritään kehittämään myös mm. etätyöstä ja ympäristöteknologiasta uusia työllistymismahdollisuuksia.

Turunmaan seudulla yrittäjyyskasvatusta viedään eteenpäin Paraisten ja Kemiönsaaren tiimin kautta. Puheenjohtajina toimii Tomas Eklund, elinkeinoasiamies, Länsi-Turunmaa (Parainen) ja Mats Nurmio, yritysneuvoja, Kemiönsaari. Turunmaan Yrittäjien puheenjohtajana toimii Paul Vikman ja varapuheenjohtajana Staffan Sundström .

Creating Bu$ine$$ – entreprenörskap i skolan
Det ligger i regionens intresse att dagens ungdomar kan bo kvar i skärgården som vuxna och livnära sig här. Detta projekt är ett led i att försöka svara på omgivningens behov, samtidigt som man även vill erbjuda regionens ungdomar en kvalitativ och aktuell utbildning.

Syftet med projektet är att utreda möjligheterna att utöka omfattningen av företagsamhetsfostran i de åboländska gymnasierna samt yrkesläroanstalterna på andra stadiet i regionen. Projektet lägger sin vikt i att;

–       fortbilda lärare i företagsamhetsfostran
–       utveckla ny kurspalett inom företagsamhetsfostran
–       bygga nätverk mellan gymnasier och andrastadiets utbildning i regionen
–       konkret genomföra ett nytt kursutbud inom företagsamhetsfostran i Pargas svenska gymnasium

Den primära målgruppen för projektet är lärarna.
Projektledare:  Annika Gustafsson tel. 050-3308389

Creating Bu$ine$$ – yrittäjyyttä koulussa
On alueen edun mukaista, että nykynuoret voivat aikuisina jäädä asumaan saaristoon ja elättää itsensä täällä. Tämä hanke on osa pyrkimystä vastata ympäristön tarpeisiin, ja alueen nuorille halutaan samalla myös tarjota laadukasta ja ajantasaista koulutusta.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia lisätä yrittäjyyskasvatusta Turunmaan lukioissa ja alueen toisen asteen ammattioppilaitoksissa. Hanke keskittyy

– opettajien täydennyskoulutukseen yrittäjyyskasvatuksessa
– uuden kurssipaletin kehittämiseen yrittäjyyskasvatukseen
– verkostojen rakentamiseen alueen lukioiden ja toisen asteen koulutusten välille
– toteuttamaan konkreettisesti uuden yrittäjyyskasvatuksen kurssitarjonnan Pargas svenska gymnasiumissa.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat opettajat.

Hankkeen vetäjä:  Annika Gustafsson puh. 050 330 8389

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php