Strategia 2020

Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020

vs_yrittajyyskasvatuksen_strategia_press1

Varsinais-Suomi on edelläkävijä suomalaisen yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämisessä. Pitkäjänteinen työ yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi maakunnan eri kouluasteilla on ollut usean toimijan saumattoman yhteistyön tulosta. Yrittäjyyskasvatusosaamisen vahvistamiseksi on laadittu Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2020. Siinä määritellään yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen visio ja sitä konkretisoivat kehittämistavoitteet. Strategian tueksi on laadittu tiivis kouluastekohtainen toimintaohjelma, joka konkretisoi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja

Yrittajyyskasvatuksen_kehittamisen_tyokirja

Työkirja on tehty helpottamaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttamista ja kehittämistä juuri siinä ympäristössä missä sinä toimit: koulussa, kunnassa tai muussa organisaatiossa.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi -hanketta, jonka tavoitteena on jalkauttaa maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia. Työkirja perustuu pilottikunnissa tehtyyn työskentelyyn ja oppilaitosten johdon ja avainhenkilöiden strategisen johtamisosaamisen kehittämisprosessiin.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php