Asiantuntijayhteistyö

Tarja Nieminen – Villinikkarit Oy

Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö on valmis –
on jalkautuksen aika!

Tarja Nieminen - Villinikkarit Oy

Iloksemme voimme todeta, että maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 on valmis. Reilun vuoden mittainen prosessi on ollut antoisaa toinen toiselta oppimisen ja kehittymisen aikaa. Olemme yhdessä tehneet arvokasta ja tärkeää tulevaisuustyötä maakuntamme menestymiseksi.

Olen sanonut, että strategioiden rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta niiden toteuttaminen on. Nyt onkin paikka osoittaa, että haluamme tehdä tekoja, jotka rakentavat yritteliästä ja hyvinvoivaa maakuntaa. Yhdessä ja erikseen. Jokainen varsinaissuomalainen organisaatio ja yksilö rakentaa omalla toiminnallaan ja valinnoillaan maakuntaa. Olemme yhdessä määritelleet, että yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen perusta. Maakunnan myönteiseksi kehittymiseksi olemme linjanneet, että on tärkeää tehdä aitoa ja avointa yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Yhdessä olemme enemmän ja saamme aikaan enemmän.

Strategiassa määritettyjen vision ja tavoitteiden aikaansaaminen vaatii vahvaa ja näkemyksellistä johtamista. Tällä en tarkoita vain johtajien, rehtorien tai sivistystoimenjohtajien työtä, vaan työtä, jota me kaikki voimme tehdä. Riippumatta asemastamme organisaatiossa voimme jokainen olla aktiivisia vastuunkantajia ja tehdä rohkeita kokeiluja strategian linjaamassa suunnassa. Nyt jos koskaan on kannustettavaa lähteä työyhteisönä tutkimaan, kuinka yritteliästä organisaatiota ja maakuntaa rakennetaan yhdessä. Jokainen meistä voi ottaa johtajuuden itselleen ja olla paitsi hyvä itsensä johtaja, myös omatoiminen ja aktiivinen toimija.

Maakunnallinen YES tiimi johtaa ja seuraa maakunnallisen strategian toteuttamista. Varsinais-Suomen YES tukee toimijoita strategian toteuttamisessa mm. täydennyskoulutuksien järjestäjänä, materiaalien jakajana ja koulu-työelämäyhteistyön kehittäjänä. Kuitenkin ratkaisevaa on se, miten me eri organisaatioiden toimijat otamme strategian linjaamat asiat omaksemme. Haastankin sinua ja organisaatiotasi ottamaan aktiiviseen keskusteluun maakunnan yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen. Jokainen meistä voi siihen oman tekemisen kautta vaikuttaa.

On aika kiittää yhteistyöstä. Olen ylpeä ja kiitollinen, että saimme olla kanssanne tällä oppimismatkalla. Vien innostuneena teidän rohkeaa visiotanne eteenpäin innoittamaan ja sytyttämään muiden alueiden toimijoita. Te varsinaissuomalaiset toimijat olette oivaltaneet tärkeän asian, jonka toivoisin muidenkin oppivan. Yrittäjyyskasvatus on yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen perusta.

Tahtomme on ilmaistu, on työnteon aika. Toivotan kaikille innostavia hetkiä yrittäjyyskasvatuksen strategian toteuttamiseen!

Tarja Nieminen
KTM, kehittämisasiantuntija
Villinikkarit Oy

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php