Oppilaitosten yhteiset yrittäjyyskasvatuksen kehittämistavoitteet

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka »

 • Oppijassa syntyy intohimo itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kautta.
 • Oppijalähtöiset, toiminnalliset ja yhdessä oppimiseen perustuvat oppimismenetelmät ovat osa arkea perusasteelta korkea-asteelle.
 • Oppijan ”oman jutun” löytäminen, tukeminen ja ohjaaminen ovat jokaisen opettajan tehtäviä.

Opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaaminen »

 • Opettajilla on ajantasainen tietous maakunnan elinkeino- ja työllisyysrakenteesta sekä oppijoiden mahdollisuuksista työllistyä omaan kotimaakuntaan.
 • Opettajien ja rehtorien koulutus tarjoaa välineitä työelämälähtöisen oppimisen toteuttamiseksi ja työelämäosaamisen kehittämiseksi.
 • Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista arvioidaan kerran vuodessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -arviointivälineellä. (Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo)

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö »

 • Oivaltamisen ilo, vastuunottaminen ja yhdessä tekeminen ovat oppilaitosten innovatiivisten yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen kulmakiviä.
 • Pari- ja tiimiopettajuus ovat työelämälähtöisen oppimisen ja oppimisympäristöjen toiminnan arkea.
 • Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt kuvataan oppilaitoksien opetussuunnitelmiin tai erillisiin oppilaitoksien yrittäjyyskasvatusstrategioihin.

Oppiminen työelämän kanssa »

 • Jokaisessa oppilaitoksessa on nimetty työelämävastaava ja jokaisessa yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksessä on nimetty yrittäjyyskasvatusvastaava.
 • Oppilaitoskohtainen työelämäyhteistyön vuosikello rakentuu paikallisyhdistyksen, työelämänedustajien ja opetushenkilöstön dialogina ja yhteistyönä.
 • Ope-yrittäjätreffit ja YES Kummit -toiminta ovat käytössä perusasteelta korkea-asteelle.
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php