Opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaaminen

  • Opettajilla on ajantasainen tietous maakunnan elinkeino- ja työllisyysrakenteesta sekä oppijoiden mahdollisuuksista työllistyä omaan kotimaakuntaan.
  • Opettajien ja rehtorien koulutus tarjoaa välineitä työelämälähtöisen oppimisen toteuttamiseksi ja työelämäosaamisen kehittämiseksi.
  • Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista arvioidaan kerran vuodessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -arviointivälineellä. (Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo)

Opettajankoulutus ja opettajien sekä rehtorien täydennyskoulutus valjastetaan entistä vahvemmin opettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittämiseen. Täydennys- koulutuksen rinnalla kehitetään rehtori- ja ope- TET-jaksoja, rehtorien ja opettajien työelämä- ja työssäoppimisjaksoja. Oppiaineiden ja työelämän välisiä yhteyksiä pohditaan koko opetushenkilöstön voimin. Opettajien ja työelämän edustajien verkostoitumista ja toinen toiselta oppimista tuetaan ja uusia yhteistyömuotoja kehitetään aktiivisesti.

Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen keskeinen tavoite on se, että opetushenkilöstölle syntyy vankka osaaminen maakunnan elinkeino- ja työpaikkarakenteesta nyt ja tulevaisuudessa. Opettajien lisääntynyt työelämätietous mahdollistaa oppijoiden laadukkaamman jatko-opinto- ja uraohjauksen. Opettajien pari- ja tiimiopettajuus on oppilaitoksen sisäinen tapa kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamista. Oppilaitoksessa luodaan aikoja ja paikkoja toinen toiselta oppimiselle, oman työelämä- ja yrittäjyysosaamisen jakamiselle sekä uusien ideoiden syntymiselle.

Työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on työyhteisössä arvostettua ja kiitettyä. Oppilaitos kannustaa ja tukee jokaista opettajaa löytämään oman tapansa toteuttaa yrittäjyyskasvatusta ja työelämä-lähtöistä oppimista omassa työssään. Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista arvioidaan avoimesti ja säännöllisesti. Arviointivälineenä käytetään Lappeenrannan teknisen yliopiston luomaa Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -työkalua. (Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo)

v-s_strategia_kadulla

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php