Toimijoiden maakunnallinen verkostoyhteistyö on aitoa ja avointa

Maakunnan menestys rakennetaan vahvasti verkostoituneella ja aitoon kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä. Luottamukseen perustuvan yhteistyön avulla jaetaan ideoita ja osaamista maakunnan parhaaksi. Yhteistyö synnyttää uusia ajatuksia, tavoitteita ja toimenpiteitä maakunnan hyvinvoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi. Parhaimmillaan yhteistyö on monialaista ja erilaisia sidosryhmiä yhdistävää toimintaa.

Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta keskeinen yhdessä oppimisen ja tekemisen tavoite on yrittäjyyskasvatuksen Ehjän polun rakentaminen perusasteelta korkea-asteelle. Vuoropuhelu eri kouluasteiden, vapaan sivistystoimen, kodin ja työelämän edustajien kanssa mahdollistaa tehokkaan, johdonmukaisen ja vaikuttavan yrittäjyyskasvatustyön toteuttamisen. Verkostoyhteistyötä kehitetään erilaisten seminaarien, koulutusten, kohtaamisten ja tapahtumien avulla. Aito ja toimiva verkostoyhteistyö luo maakuntaan kestävää kilpailukykyä. Maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen verkostoa johtavat Varsinais-Suomen Yrittäjät ja YES Varsinais-Suomi.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php