Työyhteisöissä on yrittäjyyttä arvostava toimintakulttuuri

Jokainen varsinaissuomalainen organisaatio haastetaan tutkimaan ja kehittämään oman työyhteisönsä kulttuuria yrittäväksi ja yrittäjyyttä arvostavaksi toimintakulttuuriksi. Yrittäjämäisesti toimivan kulttuurin ominaispiirteitä ovat mm. uteliaisuus ja rajoja rikkova toiminta, oman osaamisen, työn tekemisen tapojen ja työyhteisön toiminnan tavoitteellinen kehittäminen, yksilöiden vastuullisuus ja omatoimisuus sekä uusien mahdollisuuksien havaitseminen. Organisaatiot ovat yksilöille hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yrittäjämäinen asenne, ajattelu- ja toimintatapa aikaansaa tulosta mielekkäällä ja samalla hyvinvointia lisäävällä tavalla.

Jokainen työntekijä herätetään pohtimaan ja arvioimaan myös omaa asennettaan ja tapaa tehdä työtä yksin ja työyhteisön jäsenenä. Yrittäjämäinen asenne ja työn tekemisen tapa nostetaan arvokkaaksi ja palkittavaksi asiaksi työyhteisöissä. Vuonna 2020 varsinaissuomalaiset työyhteisöt ovat tunnettuja siitä, että niissä vallitsee yritteliäs, utelias ja oppiva toimintakulttuuri.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php