Yksilöt ovat taitavia ajattelijoita, intohimoisia toimijoita

Varsinaissuomalaisen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on kasvattaa itseensä luottavia, vastuullisia, rohkeita ja hyvällä tekemisen asenteella varustettuja tulevaisuuden tekijöitä. Osaajia, jotka uskaltavat tarttua mahdollisuuksiin ja jotka eivät pelkää epäonnistumisia.

Kasvatuksen ja opetuksen polku vahvistaa yksilön itsetuntemusta, minäpystyvyyttä, sitkeyttä ja optimistisuutta ammatillisen osaamisen ohessa. Yksilöistä kasvaa aktiivisia, sisukkaita ja omatoimisia toimijoita, jotka osaavat toimia hyvin sekä yksin että yhdessä.

Yksilöiden osaamista kehitetään abstraktin ajattelun valmentamisen sekä konkreettisten käytännön tekemisestä syntyvien oppimiskokemusten kautta. Oppijan osaamista ja vastuuta omasta toiminnasta, oppimisesta ja itsensä johtamisesta tehdään näkyväksi. Oppijaa autetaan tunnistamaan realistisesti omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Oman osaamisen reflektointia harjoitellaan koko opinpolun ajan. Elämässä ja työelämässä tarvittavien valmiuksien ja osaamisen valmentamisen kautta mahdollistuu nuorelle onnellisen elämän eväät. Omaksutut tiedot ja taidot mahdollistavat myös yrittäjänä toimimisen.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php