Yrittäjyys on tunnustettu, hyvä uravaihtoehto

Tulevaisuuden työpaikat syntyvät mikro- ja pk-yrityksiin, joissa on tarpeellista toimia yrittäjämäisellä asenteella ja työotteella. Työn omistajuutta ja vastuullisuutta opitaan parhaiten oikean yritystoiminnan kautta. Toiminta NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman (NY Vuosi yrittäjänä), 4H:n miniyrityksen (4H-Yritys) tai opiskelijoiden osuuskunnan kautta kehittävät mikro- ja pk-yrityksissä tarvittavaa osaamista. Nämä aidoissa yrittäjyysympäristöissä saadut oppimiskokemukset edistävät myös nuorten yritteliäisyyttä vapaa-ajalla ja tukevat nuorten kesä- ja osa-aikatyöllistymistä.

v-s_strategia_koulutus

Yrittäjyyskasvatus tarjoaa väylän tutustua yrittäjäksi tulemisen eri vaihtoehtoihin. Yrittäjäksi voi tulla perustamalla oman yrityksen, ostamalla toimivan yrityksen, jatkamalla suvun yritystä tai perimällä yritystoimintaa. Yrittäjäksi voi tulla myös ostamalla osuuden toimivasta yrityksestä tai perustamalla franchising-yrityksen. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön myötä yrittäjyys tunnustetaan yhtenä tapana työllistää itsensä ja rakentaa hyvää uraa.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php