Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty jokaisen varsinaissuomalaisen kunnan kuntastrategiaan

Yrittäjyyskasvatuksella luodaan alueiden hyvinvointia ja yrittäjyyttä ja siksi sen tulee näkyä kunnan keskeisissä strategioissa. Konkreettinen tavoite on, että yrittäjyyskasvatus on linkitetty kuntastrategiaan jokaisessa varsinaissuomalaisessa kunnassa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kunta on miettinyt kuntakohtaisen yrittäjyyskasvatusstrategian osana sivistys- ja opetustoimen strategiaa. Kuntakohtaisesti mietitty ja kirjattu yrittäjyyskasvatuksen strategia varmistaa, että kunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku on johdonmukainen, laadukas ja toimiva.

Yrittäjyyskasvatusstrategian kautta yrittäjyys on kaikkia koskettava tekemisen asenne ja työskentelemisen tapa. Yrittäjyyskasvatusstrategian linkittäminen osaksi kuntastrategiaa vaikuttaa myönteisesti kunnan yrittäjyysilmapiiriin ja yrittäjyyden yleiseen arvostuksen nousuun. Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus nähdään myös osana kunnan elinvoimapolitiikkaa ja elinkeinostrategiaa.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php