Tulevaisuuden työelämä ja osaaminen

Tulevaisuuden työ ja yrittäjyys

Työ pilkkoutuu tulevaisuudessa yhä pienempiin osiin ja asiantuntijatyötä automatisoidaan. Työmarkkinat eriytyvät globaalisti kilpailtuun työhön ja paikalliseen, läsnäoloa edellyttävään työhön. Projektimainen työ vaatii kykyä sietää epävarmuutta ja jatkuvia muutoksia. Työelämä vaatii yhä enemmän henkilökohtaista vastuunottamista ja itsensä johtamista. Yrittäjämäinen asenne, ajattelutapa ja työote korostuvat kaikessa työssä.

Myös urapolut muuttuvat. Yksilöllä on elämän aikana monta uraa ja ne voivat olla toisistaan hyvin erilaisia. Elinikäisen oppimisen taidot mahdollistavat eri-ikäisille oppijoille uusien taitojen ja tietojen oppimisen. Tietotyön tuottavuus syntyy työntekijöiden innostuksen ja hyvinvoinnin pohjalta. Yksilöä arvostava johtaminen ja toisaalta yksilöiden vastuunotto asenteistaan ja tunteistaan ovat työnilon perusta. (Tulevaisuuden työelämä)

vs_strategia_uskalla_yrittaa

Yrittäjyyden ydin on siinä, että uskaltaa yrittää!

Suomessa yrittäjyys on alkanut kiinnostaa eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä. Suomessa on ravinteikas ja stimuloiva yrittämisen maaperä, josta versoo kaiken aikaa uutta liiketoimintaa. Yrittäjyyteen kannustetaan tekemällä siitä yksinkertaisempaa, kannattavampaa ja turvallisempaa. Yritysten toimialarakenne on monipuolinen: tuotantoa, palveluja, osaamista ja näiden yhdistelmiä. Suomeen syntyy kiihtyvällä tahdilla uusia yrityksiä, jotka kehittyvät, kasvavat ja muuttavat muotoaan. Myös epäonnistuminen on osa yrityksen kehityskulkua ja sulautuminen osaksi kasvavaa yritystä voi luoda merkittävästi arvoa.

Jo nyt suomalaiset työpaikat syntyvät mikro- ja pk-yrityksiin. Tämän kokoluokan yrityksissä korostuu entisestään yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan merkitys. Suomeen on myös syntymässä uusia yritystoiminnan malleja, jotka helpottavat yrittäjän roolin yhdistämistä muihin toimeentulon lähteisiin. Yrittäjyys on siis sekä tekemisen asenne sekä tapa työllistyä. (Yritysten uudistuminen)

”Yrittäjyyden ihme ei ole ylivertaisessa liikeideassa vaan rohkeudessa toteuttaa se. Yrittäjyys tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden elää hyvä, haastava ja onnellinen työelämä.” (Muuttuva yrittäjyys)

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php