Taitava ajattelija, intohimoinen toimija

vs_strategia_taitavia_ajattelijoita

Yrittäjämäisen asenteen kulmakivet; uskallus, kokeileminen ja luovuus sekä toisilta oppiminen, ovat taitoja. Strategiatyöhön osallistuneet opettaja- ja kehittämistiimien jäsenet määrittivät työelämässä tarvittavaa osaamista seuraavasti.

 • Aloitteellisuus
 • Avarakatseisuus
 • Avun pyytämisen taidot
 • Herkkyys tunnistaa toisen tunteita ja tarpeita
 • Hyvä itsensä tuntija
 • Itsenäisyys, itseohjautuvuus
 • Itsestäänselvyyksien murtaminen
 • Kokonaisuuksien hahmottamisen taito
 • Kriittisyys
 • Luovuus
 • Mahdollisuuksiin tarttumisen taito
 • Oman mukavuusalueen ylittämisen taidot
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen
 • Oman osaamisen tuotteistaminen
 • Positiivinen uteliaisuus
 • Rohkeus kokeilla
 • Sisukkuus
 • Tiedon ja taidon jano, intohimo kehittyä
 • Toisen hyväksyminen sellaisena kuin on
 • Uskallus, uskallus epäonnistua
 • Yhdessä tekemisen taidot, yhteisöllisyys ja verkosto-osaaminen
 • Vastuullisuus
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php