Työssä ja yrittäjyydessä tarvittavat pääomat

Fred Luthans on nostanut osaamiskeskusteluun psykologisen, sosiaalisen ja inhimillisen pääoman käsitteet. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen kautta vahvistetaan oppijan kyvykkyyttä vastata erityisesti kysymyksiin kuka olen, kenet tunnen ja mitä osaan.

yrittajyyskasvatuksen_paaomat

Psykologisen pääoman näkökulmasta keskeistä on toiveikkuuden, itseluottamuksen, sinnikkyyden sekä optimismin vahvistaminen. Tämän lisäksi on tärkeää yksilön tulevaisuususkon, onnellisuuden ja tahdonvoiman kehittäminen. Sosiaalisen pääoman vahvistamisessa korostuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, vastavuoroisuus, luottamus sekä taito toimia yhteiseksi hyväksi. Inhimillisen pääoman näkökulmasta olennaista osaamista on ammatillisen osaamisen ohessa itsensä johtamisen taidot, yritteliäisyys, työelämätaidot sekä luovuus.
(Villinikkarit Oy, mukaillen Luthans F., Luthans K.W. & Luthans B.C.)

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php