Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku -toimintamalli

Yrittäjyyskasvatus on pitkäjänteistä työtä, jonka parhaat tulokset syntyvät eri toimijoiden saumattoman yhteistyön kautta. Mikäli oppija saa omalla opinpolullaan osakseen yrittäjyyskasvatuksen sisältöjen ja tavoitteiden mukaisia oppimiskokemuksia, kehittyvät hänen yrittävä asenteensa, yrittäjyyskasvatuksen tietonsa ja taitonsa ikävuosien karttuessa.

ehja_polku2

Varsinais-Suomella on vahva tahto kehittää ja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta maakunnallisena verkostoyhteistyönä. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen liittyvä keskustelu lisääntyy sekä kouluasteiden sisällä että erityisesti niiden nivelvaiheissa.

Keskustelussa ovat oppilaitosten kanssa aktiivisesti mukana niin kotien, vapaan sivistystoimen, nuorisojärjestöjen, nuorisotoimen kuin työelämän edustajat. Alla olevassa kuviossa esitetään esimerkinomaisesti se, miten Ehjä polku -toimintamallissa yksilön osaaminen vahvistuu eri yrittäjyyden muodoissa ikävuosien karttumisen myötä.

Turun ja Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polut

Konkreettisina esimerkkeinä yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku -toimintamallista on maakunnassa tehty kaksi yrittäjyyskasvatuksen polku -kuvausta. Toinen löytyy Turusta (Turun Yrittäjyyspolku) ja toinen Salon seudulta (Salon seudun yrittäjyyskasvatuksen polku). Oman paikkakunnan tai seudun yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku -toimintamallin kuvaaminen on yksi konkreettinen teko tämän strategian toteuttamiseksi.

v-s_strategia_ehja_polku2

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php