Yrittäjyyskasvatuksen käsite ja tavoitteet

yrittajyyskasvatuksen_kasite Paula Kyrö, 1998.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet

Omaehtoisen yrittäjyyden taitojen tavoitteena on auttaa yksilöä oppimaan yritteliästä asennetta, ajattelu- ja toimintatapaa. Näiden taitojen avulla oppija osaa paremmin johtaa itseään, toimia vastuullisena ja aktiivisena kansalaisena.

Sisäisen yrittäjyyden osaamisen tavoitteena on lisätä oppijoiden yhdessä ajattelemisen, tekemisen ja oppimisen taitoja. Näiden kykyjen avulla opitaan työskentelemään yritteliäästi ja vastuullisesti yhdessä toisten kanssa yhteisten tavoitteiden aikaansaamiseksi.

Ulkoisen yrittäjyyden kykyjen tavoitteena on antaa oppijalle tietoja ja taitoja yrityksen perustamiseen, johtamiseen ja omistamiseen liittyen. Nämä tiedot ja taidot auttavat oppijaa ymmärtämään yrittäjyyttä ammattina sekä mahdollisuutena toteuttaa omia intohimoja ja osaamista.

Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna yksi yrittäjyyskasvatuksen tärkeää tavoite on se, että oppija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjänä ja työpaikkoja luovana rakenteena. (Paasio K. & Nurmi P.)

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php