Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja on suunniteltu opettajien, rehtorien ja koulujen työelämän yhteistyökumppanienkäyttöön. Se antaa työkalut yrittäjyyskasvatuksen suunnittelemiseen, aikatauluttamiseen ja yhteistyöhön.

tyokirja_kansi

Lataa tästä: Yrittäjyyskasvatuksen työkirja (pdf)

YES-verkosto tarjoaa tukea työkirjan aiheiden käsittelyyn. Voit pyytää kouluusi YES-työpajaa, jossa käymme yhdessä läpi työkirjan työkaluja ja suunnittelemme yrittäjyyskasvatusta.

 

Materiaalit

Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku

Miten yrittäjyyskasvatus toteutuu teidän kunnassa esiopetuksesta korkea-asteelle? Ehjä polku -pohja on täytettävä pdf, joten voit käyttää sitä joko sähköisesti tai tulostaa sen A3-kokoon.

vuosikello_kuva
Yrittäjyyskasvatuksen vuosikello

Ota mukaan yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun työelämän ja kunnan edustajat ja kirjatkaa ylös yhteiset asiat. Vuosikellopohja on täytettävä pdf, joten voit käyttää sitä joko sähköisesti tai tulostaa sen A3-kokoon.

talo_kuva
Yrittäjämäinen oppilaitos

Pohdi työkirjan mallin mukaan, miten yrittäjyyskasvatus toteutuu teidän oppilaitoksessanne. Pohja on täytettävä pdf, joten voit käyttää sitä joko sähköisesti tai tulostaa A3-kokoon.

testaa_kuva
Testi: Missä menemme nyt?

Selvitä oppilaitoksenne lähtötaso ja toimintakulttuuri, niin osaat lähteä kehittämään oikeita asioita. Testi on täytettävä pdf, joten voit käyttää sitä joko sähköisesti tai tulostaa sen A4-kokoon.

testaaitsesi_banner400x300

Testaa: Mikä on roolisi yrittäjyyskasvatuksessa?

Yrittäjyyskasvatus tarvitsee ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja intohimon kohteita. Oletko verkottaja, valmentaja, johtaja vai kenties asiantuntija? Selvitä nettitestillä missä olet parhaimmillasi ja lähde kehittämään yrittäjyyskasvatusta.

YES Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja

Työkirja on tehty helpottamaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttamista ja kehittämistä juuri siinä ympäristössä missä sinä toimit: koulussa, kunnassa tai muussa organisaatiossa.

Yrittajyyskasvatuksen_kehittamisen_tyokirja

Lataa Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja (pdf)

 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi -hanketta, jonka tavoitteena on jalkauttaa maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia. Työkirja perustuu pilottikunnissa tehtyyn työskentelyyn ja oppilaitosten johdon ja avainhenkilöiden strategisen johtamisosaamisen kehittämisprosessiin.

Tee testi: Missä menemme nyt?

Selvitä koulunne lähtötaso ja toimintakulttuuri, niin osaat asettaa tavoitteet kehittämiselle.

Kehitä yhdessä

Yhteiset suunnitelmat ja ideat on hyvä kirjata ylös ja aikatauluttaa, jotta ne toteutuvat. Ota mukaan koulu-yritysyhteistyön kaikki toimijat ja kunnan päättäjät, ja rakentakaa yrittäjyyskasvatukselle selkeät suunnitelmat.

Ota käyttöön nämä

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on olemassa hyviä ohjelmia, malleja ja työkaluja. Tutustu näihin ja täydennä omia suunnitelmia.

Nojaa näihin

Tämä osio muistuttaa, miksi teemme yhdessä yrittäjyyskasvatusta ja mihin tähtäämme.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php