Kehitä yhdessä

Yrittajyyskasvatuksen_kehittamisen_tyokirja_2_kehita_yhdessa

Lataa työkirjan Kehitä yhdessä -osio (pdf)

 

Pohdi yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuutta

Yrittäjyyskasvatukseen liittyy koulun toimintakulttuurin kehittäminen, uudenlaisten oppimisympäristöjen rakentaminen erilaisia kumppanuuksia hyödyntäen ja jokaisen opettajan omassa työssään tekemät valinnat käsiteltävistä sisällöistä ja monipuolisista oppimismenetelmistä.

Kutsu koolle kehittämistiimi

Yrittäjyyskasvatus on elinvoimaisen kunnan edellytys. Varmista siis, että sen toteuttamisesta ja kehittämisestä on yhteisymmärrys kaikkien kunnan toimijoiden kanssa.

Kutsu koolle yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, jossa on laaja edustus päättäjiä, virkamiehiä kuten sivistystoimenjohtoa sekä kaupunginjohtoa, paikallisia yrittäjiä ja yrittäjäyhdistysten edustajia sekä oppilaitosten edustajia eri kouluasteilta. Kehittämistiimissä voitte kartoittaa nykytilaa, suunnitella yrittäjyyskasvatuksen strategian toteuttamista ja rakentaa yrittäjyyskasvatuksen vuosikellon.

Rakenna yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku

Miten yrittäjyyskasvatuksen polku toteutuu teidän kunnassanne esiopetuksesta korkea-asteelle? Miten se näyttäytyy yrittäjyyden eri muodoissa? Täyttäkää tavoitteenne oman koulunne osalta tai rakentakaa koko polku yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.
Mallina on YES Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku.

Kokoa yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluruudukko

Kokoa ruudukkoon koulusi tai kuntasi yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus. Kun olet täyttänyt suunnitteluruudukon, tee aikataulu yrittäjyyskasvatustyölle täyttämällä seuraavan aukeaman yrittäjyyskasvatuksen vuosikello.

Suunnittele yrittäjyyskasvatuksen vuosikello

Näin saat yrittäjyyskasvatuksen ja koulu-yritysyhteistyön helpommin sisällettyä osaksi opetusta: Ota mukaan elinkeinoelämän edustajat ja YES Kummit sekä muut alueelliset toimijat ja laittakaa yhdessä ylös yrittäjyyskasvatuksen tärkeät päivämäärät, tempaukset, vierailut ja yhteistyöprojektit.

Tee viestintäsuunnitelma

Yhteinen yrittäjyyskasvuksen kehittämistyö lisää toimijoiden yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatusosaamista. Se mahdollistaa kunnan yrittäjämyönteisen päätöksenteon sekä yrittäjyyden laajemman arvostamisen.

Toivomme, että tässä työkirjassa kuvatun kehittämistyön kautta kuntaan on syntynyt monialainen toimijaverkosto, joka vastaa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden kehittämisestä. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on nivottu osaksi kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä. Kunnassa on mietitty kunnan sisäinen Yrittäjyyskasvatuksen Ehkä polku -toimintamalli, joka mahdollistaa yhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen johdonmukaisen kehittämisen. Käytössä on yrittäjyyskasvatuksen vuosikello, jota seurataan aktiivisesti.

Tehkää yrittäjyyskasvatuksen viestintään oma suunnitelma. Mitä viestitään, mitä kanavia käytetään, kuka käyttää, miten usein viestitään, kokouskäytännöt?

Johda yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä

Johdon tehtävänä on varmistaa, että koko koulun henkilökunnalla on yhteinen näkemys siitä, mitä yrittäjyyskasvatus meillä tarkoittaa. Johto osallistuu paikkakunnan kehittämistiimin toimintaan ja kannustaa oman koulun opettajia toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta osana omaa opetusta. Johdon tehtävänä on rakentaa oppilaitokseen kumppanuuksiin, avoimuuteen ja verkostoyhteistyöhön kannustavaa toimintakulttuuria. Lisäksi jokaisen opettajan tulee tietää, mitä häneltä odotetaan käytännössä.

Seuraava osio: Ota käyttöön nämä

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php