Missä menemme nyt?

Lataa työkirjan Missä menemme nyt? -osio (pdf)

 

Tee testi: Missä menemme nyt?

Onko koulussasi tavoitteet yrittäjyyskasvatukselle ja saavatko opettajat tukea ja täydennyskoulutusta sen toteuttamiseen? Onko koulussasi yrittäjämäinen toimintakulttuuri? Tehkää teksti esimerkiksi opettajankokouksessa lähtölaukauksena yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle. Tehkää teksti uudelleen sen jälkeen, kun työkirjan opit ovat käytössä.

Seuraava osio: Kehitä yhdessä

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php