Yrittäjyyskasvatus oppilaitoksen arjessa

Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen oppilaitoksen arjessa on hyvin moninaista. Seuraavaksi kuvataan erilaisia konkreettisia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta käytännössä. Mitä useammasta kategoriasta on olemassa käytännön toteutuksia ja mitä useampi opettaja kokee toimivansa yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan mukaisesti, sitä vahvemmin yrittäjyyskasvatus elää ja kehittyy oppilaitoksen arjessa.

v-s_strategia_koulu

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php