Oppilaitoksen yrittävä toimintakulttuuri

Jokainen organisaatio voi kehittää ja ylläpitää yrittäjämäistä asennetta sekä toimintatapaa arvostavaa kulttuuria. Yritteliäs organisaatiokulttuuri tarkoittaa koko työyhteisön tapaa ajatella ja toimia yrittäjämäisesti. Se kannustaa jokaista yksilöä toimimaan yritteliäästi, luovasti ja vastuullisesti yksin sekä yhdessä toisten kanssa.

Yritteliäässä toimintakulttuurissa työhön ja oppimiseen tunnetaan vahvaa omistajuuden tunnetta. Yrittävässä oppilaitoksessa yrittäjyys on nostettu yhdeksi oppilaitoksen toimintatapaa kuvaavaksi tavaksi ja arvoksi sekä toiminnan kehittämisen näkökulmaksi. Yrittävässä oppilaitoksessa jokainen opettaja on sisäistänyt sen, että yrittäjyyskasvatus on osa opettajan työtä. Oppilaitoksen yrittävä toimintakulttuuri toimii esimerkkinä oppijoille siitä, mitä parhaimmillaan tarkoittavat omaehtoinen ja sisäinen yrittäjyys työelämässä. Yrittävä toimintakulttuuri kannustaa jokaista tekemään parhaansa yhteiseksi hyväksi.

v-s_strategia_pyora

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php