Yrittäjyyskasvatuksen työelämäyhteistyö

Yrittäjyyskasvatuksen johdonmukainen ja laadukas toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä, jossa on parhaillaan mukana monia nuoriin, yrittäjyyteen ja työelämään liittyviä toimijoita. Yhteistyö kodin, yritysten, julkisen sektorin, yrittäjyyttä kehittävien organisaatioiden, järjestöjen ja toisten oppilaitosten kanssa mahdollistaa maakunnallisen yrittäjyyskasvatusosaamisen kasvun. Yhteistyön avulla opitaan toisilta parhaista yrittäjyyskasvatuksen käytännöistä sekä luodaan uusia toimivia malleja. Yhteistyön avulla ylläpidetään ajantasaista tietoa yrittäjyys- ja työelämäosaamisesta, koulutusmahdollisuuksista sekä elinkeinorakenteesta.

Yhdessä tekeminen mahdollistaa verkostoitumisen ja suhteiden luomisen oppilaitosten ja työelämän kesken. Yhdessä oppimisen kautta hyödynnetään eri toimijoiden osaaminen yksilöiden, organisaatioiden ja maakunnan parhaaksi. Yhteistyössä on tärkeää olla mukana sekä aikuisia että nuoria.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php