Koulu-yritysyhteistyö

Koulun ja työelämän yhteistyöllä nuoret saavat realistisen käsityksen työelämästä ja yrittäjyydestä ja tutustuvat lähialueen elinkeinoelämään.

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa on tärkeää. YES toimii linkkinä koulutuksen ja paikallisen yritys- ja elinkeinoelämän välillä. Tarjoamme verkostoja ja toimintamalleja, joilla pääset luomaan uusia kontakteja ja ideoimaan yhteistyötä.

Tutustu kaikille kouluasteille sopiviin toimintamalleihimme, allaolevat mallit on ideoitu YES goes to lukio -hankeeessa.

YES Kummit

YES Kummit ovat verkosto, joka koostuu yrittäjistä ja työelämän toimijoista. He tuovat tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimivat esikuvana nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina. YES Kummi auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa sekä lisää kokemuksellaan ja esimerkeillään nuorten työelämätuntemusta ja yrittäjämäistä asennetta.

kummit_banner2015

Koulut ja opettajat voivat hakea YES Kummia osoitteessa yeskummit.fi, josta löytyy kummeja ympäri Suomea. Portaalissa voit tehdä kummipyynnön, jossa toivot työelämän edustajaa esimerkiksi:

  • kutsumaan oppilaita yritysvierailuille
  • kertomaan oman yrittäjätarinansa koululla
  • neuvonantajiksi nuorten NY-yrityksiin tai vierailijaksi muihin NY-ohjelmiin
  • osallistumaan koulun omaan projektiin
  • tarjoamaan TET-paikkaa.

Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yrittäjänä saat myös nuorilta näkemyksiä ja ideoita oman toimintasi kehittämiseen. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu. YES Kummina voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. Rekisteröidy YES kummiksi nyt!

YES Café

YES Café vie opettajankokouksen paikalliseen yritykseen ja antaa uusia näkökulmia koulun arkeen ja yrittäjälle tilaisuuden tutustua alueen koulutukseen tutussa toimintaympäristössä.

opettajia

Opettajalle YES Café tarjoaa tietoa yrityksestä ja sen toimialasta ja antaa näkökulmia koulun arkeen. Yritys puolestaan pääsee esittelemään toimintaansa ja tutustumaan alueen koulutukseen tutussa toimintaympäristössä

Tavoitteena YES Cafélla on verkottaa koulua ja yritystä yhteistyöhön. YES Cafén aikana voi keskustella yhteistyön käynnistämisestä ja esimerkiksi täyttää yhteistä yrittäjyyskasvatuksen vuosikelloa. YES Caféen osallistuvalta yritykseltä toivomme kokoontumistilan ja ”café:n” järjestäminen 10-25:lle opettajalle.

YES Café:n sisältö suunnitellaan toiveiden mukaan. Opettaja ja yrittäjä, ottakaa yhteys lähimpään YES-toimijaan niin järjestämme YES Cafén!

YES Ope-yrittäjätreffit

YES Ope-yrittäjätreffit on hyvä tapa aloittaa yhteistyö oppilaitoksen ja alueen elinkeinoelämän välillä. Kysy apua treffien järjestämiseen YES:iltä.opettajia2

Koulu-yritysyhteistyö on helpompaa, kun opettajat ja alueen yrittäjät tuntevat toisensa. Käydään siis treffeillä!

YES Ope-yrittäjätreffien aikana pääset luomaan uusia kontakteja, ideoimaan koulu-yritysyhteistyötä ja kuulemaan toimivista yhteistyön malleista. YES Ope-yrittäjätreffit on myös hyvä tapa aloittaa yhteistyö koulun ja alueen elinkeinoelämän välillä. Ohjelma rakentuu toiveiden mukaan, mutta se voi sisältää esimerkiksi:

  • oivaltavia case-esimerkkejä koulu-yritysyhteistyöstä
  • yritysten puheenvuoroja
  • minuuttitreffit mahdollisimman monen uuden kontaktin kanssa
  • työskentelyä yhteisen teeman parissa
  • YES Kummien rekrytointia

YES Ope-yrittäjätreffit kestävät noin 2-3 tuntia ja ne pidetään työpäivän jälkeen. YES Ope-yrittäjätreffejä voi ja kannattaa pitää myös muiden tilaisuuksien yhteydessä. Esimerkiksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa voi olla hyvä hetki opettajien ja elinkeinoelämän kohtaamiselle. Treffit voidaan pitää yrityksen tiloissa, jolloin ohjelmaan voi kuulua tarkempi tutustuminen yritykseen ja sen tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin.

Kysy YES:istä seuraavien YES Ope-yrittäjätreffien ajankohtaa tai ota yhteyttä niin laitamme treffit pystyyn!

YES_kummi_lari_1200

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php